WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die hulp in en aan huis nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Die hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt.
De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving. Dat heet ook wel hulp bij participatie. Dat kan dagbesteding zijn of beschermd wonen met begeleiding.

Het gaat hier vooral om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychiatrische aandoening, om ouderen en verslaafden.
De individuele voorzieningen Wmo voor , vervoersvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning en woningaanpassingen vallen ook onder de Wmo 2015. Hiervoor is de gemeente al langer verantwoordelijk.

Welke taken zijn opgenomen in de Wmo?
De taken van de gemeente zijn: Dagbesteding, Individuele begeleiding bij het zelfstandig wonen, Kortdurend verblijf en Beschermd wonen.

Wat houden die taken in?
Bij dagbesteding gaat het om activiteiten waarmee zij structuur aanbrengen in de dag en zij een zinvolle dagbesteding hebben. Het kan gaan om het maken van producten of om bijvoorbeeld creatieve activiteiten. Soms is daarbij verzorging nodig.

Bij individuele begeleiding gaat het om mensen die thuis ondersteuning krijgen bij allerlei dagelijkse taken, zoals het regelen van hun huishouden, het bijhouden van de administratie en structuur aanbrengen in de dag.

Kortdurend verblijf of tijdelijk logeren in een zorgcentrum of woonvoorziening, is vooral om mantelzorgers te ontlasten.

Wat is een Individuele voorziening Wmo?
Dat zijn aanpassingen in huis en hulpmiddelen zoals een rolstoel, waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen.

Welke zorgvoorzieningen biedt de Wmo?
De zorgvoorzieningen vanuit de Wmo zijn in grofweg drie categorieën in te delen: woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en huishoudelijke voorzieningen. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest voorkomende voorzieningen.

woonvoorzieningen:
Aanbouw aan uw woning
Aanpassing van uw woning (Verbreding van deuren, wegnemen drempels, etc.)
Douchehulpmiddelen (Douchezit, antislipvloer, kantelbare spiegel, etc.)
Toiletvoorzieningen (Verhoogd toilet, beugels, toiletstoel, etc.)
Traplift
Verhuis- en inrichtingskostenvergoeding

Vervoersvoorzieningen
Een collectief systeem van aanvullend (al dan niet openbaar) vervoer (regio taxi)
Vergoeding van vervoer per eigen auto
Een bruikleenauto
Vervoer per taxi of rolstoeltaxi
Aanpassing van een eigen auto
Een gesloten buitenwagen
Een scootmobiel
Bijzondere fietsen
Rolstoelscooter
Speciale voorzieningen voor kinderen, zoals een duofiets

Huishoudelijke voorzieningen
Opruimen en schoonmaken
Verzorgen van planten en huisdieren
Bedden opmaken
Klaarmaken van maaltijden
Kinderopvang
Oppassen
Boodschappen

Komt u in aanmerking voor zorg in natura vanuit de Wmo?
Bij zorg in natura zal uw gemeente zorgvoorzieningen voor u inkopen. Dit hoeft u niet zelf te doen, zoals bij een pgb (persoonsgebonden budget) het geval is. De gemeente zal bij zorg in natura bijvoorbeeld beslissen over de soort rolstoel die u krijgt, of wie u gaat helpen in het huishouden. Als u een aanvraag doet voor zorgvoorzieningen vanuit de Wmo zal de gemeente eerst controleren of u in aanmerking komt voor de ondersteuning. Om in aanmerking te komen moeten de volgende criteria op u van toepassing zijn:
U verblijft rechtmatig in Nederland
De voorziening die u aanvraagt is niet algemeen gebruikelijk
U bent woonachtig in de gemeente waar u de aanvraag doet
U heeft door een voorziening aantoonbare meerkosten
Er is geen sprake van een voorliggende voorziening
Uw inkomen is niet te hoog
De kosten voor de aangevraagde voorziening zijn nog niet gemaakt
De voorziening die u aanvraagt is niet eerder verstrekt (of de normale afschrijvingstermijn van dezelfde, eerder aangevraagde voorziening is verstreken)
Ook als u geen Nederlander bent of in een ander land woont, kunt u in aanmerking komen voor zorg uit de Wmo. U dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:
U bent inwoner van een EU-land, een EER-land of Zwitserland en u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
Uw inkomen bedraagt tenminste de helft van de voor u geldende bijstandsnorm.
U heeft een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
U heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd op asielgronden.

Contact met Peruvia Verzorgt

Bent uw benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via 036 – 52 14 904 of het contactformulier.

Ga naar contact