Missie en visie

VISIE

Al vanaf de oprichting van Peruvia Verzorgt is het accent nadrukkelijk gelegd op de cliënt.
Peruvia Verzorgt wil de cliënt als mens zien en niet als dossier! Welzijn, gezondheid en zelfredzaamheid in hun eigen woonomgeving zijn daarbij erg belangrijke factoren.
Door persoonsgerichte, vraaggerichte en deskundige zorg te leveren denkt Peruvia de cliënt te bieden waar het om vraagt!  Betrouwbare, professionele thuiszorg, ongeacht levensovertuiging, afkomst of religie.

MISSIE

Peruvia Verzorgt hoeft niet persé de grootste  te zijn!  Peruvia wil wel de beste  zijn!
Professionaliteit , deskundigheid en oog voor de cliënt, dat is waar het om draait!
We bewerkstelligen een prettige werksfeer voor de medewerkers en dat heeft ongetwijfeld weer effect op de zorg voor de cliënt. Maar we doen het niet alleen. wij maken aan onze cliënten, hun verwanten en andere betrokkenen duidelijk dat zorg altijd teamwerk is. Samen met de partners.

Contact met Peruvia Verzorgt

Bent uw benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via 036 – 52 14 904 of het contactformulier.

Ga naar contact