Mantelzorg

Wat is mantelzorg?
‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn/haar directe (sociale) omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn hierin meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.’

Gebruikelijke zorg is de hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft.

Wat is het verschil tussen Mantelzorg en Vrijwilliger

 • Mantelzorg komt op je pad
  Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
 • Voor vrijwilligerszorg kies je
  Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen, op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Als zij als vrijwilliger starten, is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

ZORGVERLOF

Voor wie is zorgverlof?
Hebt u soms het gevoel dat het u allemaal teveel wordt? Zorgverlof kan veel rust geven. Zo krijgt u meer tijd om voor uw naaste te zorgen. En verkleint u de kans dat u zelf ziek wordt of psychische
klachten krijgt.

Wanneer vraagt u zorgverlof?
U kunt zorgverlof vragen als u de enige bent die voor uw naaste kan zorgen. Of als uw naaste levensbedreigend ziek is. Er zijn twee soorten zorgverlof:

 1. Kortdurend zorgverlof: u vraagt dit als uw naaste plotseling ziek wordt, maar u niet lang voor hem of haar hoeft te zorgen.
 2. Langdurend zorgverlof: u vraagt dit als uw naaste langdurig ziek of levensbedreigend ziek is.

Hoe regelt u zorgverlof?
Vraag zorgverlof zo snel mogelijk schriftelijk aan bij uw werkgever. Bij langdurig verlof kan het twee weken duren voor het ingaat. Uw werkgever kan na uw verlof vragen om bewijs dat verlof nodig was. U kunt bijvoorbeeld een doktersrekening laten zien. Of een afspraakbevestiging voor onderzoek in het ziekenhuis.

Gevolgen voor u
Het opnemen van zorgverlof biedt u veel voordelen. Maar het heeft ook gevolgen voor uw inkomen.

 • Bij langdurend zorgverlof is uw werkgever niet verplicht u door te betalen. En u bouwt geen vakantiedagen op.
 • Bij kortdurend zorgverlof hebt u recht op 70% van uw loon, maar tenminste het minimumloon.
 • Check uw CAO. Hierin vindt u (afwijkende) afspraken en regels.

Links:

LOTGENOTEN

https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/steun-en-advies/lotgenotencontact

VRIJWILLIGER ZOEKEN

https://www.wehelpen.nl/