Begeleiding en ondersteuning

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in het persoonlijk leven.

Begeleiding kan ook toezicht omvatten of gaan om begeleiding bij recreatieve en sociaal-culturele activiteiten.

De recreatieve en sociaal-culturele activiteiten op zichzelf vallen niet onder begeleiding. Iemand die thuis woont met een Wlz indicatie voorziet zelf in zijn recreatieve en sociaal-culturele activiteiten en geestelijke verzorging. Als een verzekerde daar met gebruik van zijn netwerk niet zelf in kan voorzien, kan hij wellicht een beroep doen op de algemene voorzieningen uit de Wmo. Algemene voorzieningen staan ook open voor mensen met een Wlz-indicatie.

Peruvia biedt korte en langdurige professionele begeleiding aan mensen met een beperking.

De hulp kan ingezet worden op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld een goede en zinvolle dagindeling, het opbouwen en/ of onderhouden van sociale contacten, of een combinatie van dingen op meerdere gebieden.

Op een methodische wijze wordt het zorgplan uitgewerkt met doelen voor de korte en de lange termijn.

Stap voor stap werkt u samen met u begeleider aan het behalen van uw doelen. In overleg bepaalt u zelf de richting en de stappen die u wilt zetten.

Om u zo goed mogelijk te leren om te gaan met uw beperkingen wordt met u meegedacht in uw mogelijkheden. Daarbij kijken we vooral naar wat u wél kunt.

We streven naar vertrouwen, eerlijkheid en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid met de begeleider. Naast de hulp op maat, is het belangrijk dat u zich prettig en veilig voelt tijdens de begeleiding.

Het doel van de begeleiding is om zelfstandigheid te bevorderen en handvaten te bieden in het dagelijks leven. Daarbij kunt u denken aan:

  • Zelfvertrouwen vergroten, vaardigheden oefenen
  • Ondersteunen van activiteiten in het dagelijks leven
  • Maatschappelijke participatie
  • Dagbesteding
  • Doelen opstellen om zelfstandigheid te verbeteren
  • Hulp bij de administratie

Contact met Peruvia Verzorgt

Bent uw benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via 036 – 52 14 904 of het contactformulier.

Ga naar contact