Thuiszorg.. zoals zorg bedoeld is

...Als u of uw familielid het eigenlijk niet zelf meer kan en u hulp in de vorm van verzorging, verpleging of andere zorg goed kunt gebruiken........

Meer over Peruvia Verzorgt

Over Peruvia Verzorgt

Onze focus ligt op het bieden van goede zorg bij de mensen thuis. Daarom is het overgrote merendeel van onze medewerkers zorgverlener. Iemand die verzorgt, verpleegt of begeleid.

Meer over ons

Missie en visie

Door persoonsgerichte, vraaggerichte en deskundige zorg te leveren denkt Peruvia de cliënt te bieden waar het om vraagt! Betrouwbare, professionele thuiszorg, ongeacht levensovertuiging, afkomst of religie.

Meer over missie en visie

Zorgblokken

Het kan gebeuren dat het niet verstandig (meer) is om alleen thuis te zijn. Dit kan slechts voor een korte tijd zijn of langere tijd. Dit kan zijn als ziekte een rol speelt, dementie of als u herstellende bent van een operatie.

Meer over zorgblokken